Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

Elnök:

Pál János képviselő

 

Tagjai:

Hóbor Csaba képviselő

Stefán Zoltánképviselő

 

Feladata:

Nyilvántartja és ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat és ellátja az összeférhetetlenséggel, méltatlansággal kapcsolatos feladatokat.